Tradelin (Ecoluxin)

noimage

ECOLUXIN - ČESKÉ EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY. 

Naše pracovní postupy, výroba i produkty kladou důraz na ekologii. Tuto myšlenku chceme rozvíjet i v dalších svých projektech a zaměřit se na opětovné využití materiálů. Svou zodpovědnost vnímáme nejen ve vztahu k člověku, ale i životnímu prostředí a jeho udržitelnému vývoji.

Poskytujeme práci zdravotně hendikepovaným lidem, kteří u nás díky vhodně upraveným podmínkám mohou najít uplatnění. Vedou tak smysluplnější a kvalitnější život, než pokud by museli kvůli svému zdravotnímu omezení zůstávat téměř výhradně doma.