Gambrinus

Gambrinus

kód Název Produktu MJ Cena vč. DPH
ga100 GAMBRINUS NEPASTER 10% 50L Keg keg 1 510 Kč
ga101 GAMBRINUS NEPASTER 10% 30L Keg keg 940 Kč
ga102 GAMBRINUS 10% ORIGINÁL 20x0.5l láhev prep 260 Kč
ga104 GAMBRINUS 10% ORIGINÁL 24x0.5l plech krt 410 Kč
ga105 GAMBRINUS 10% ORIGINÁL 24x0.33l plech krt 380 Kč
ga108 GAMBRINUS 10% ORIGINÁL XXL 5l SOUDEK ks 240 Kč
ga112 GAMBRINUS DRY (DIA) 20x0.5l láhev prep 260 Kč
ga200 GAMBRINUS 12% Nepaster 50l Keg keg 1 850 Kč
ga201 GAMBRINUS 12% Nepaster 30l keg keg 1 150 Kč
ga202 GAMBRINUS 12% PREMIUM 20x0.5l láhev prep 360 Kč
ga300 GAMBRINUS EXCELENT 50l keg keg 1 690 Kč
ga301 GAMBRINUS EXCELENT 30L keg keg 1 050 Kč
ga302 GAMBRINUS EXCELENT 20x0.5l láhev prep 320 Kč
ga303 GAMBRINUS EXCELENT 12x0,33lt lKarton prep 180 Kč
ga304 GAMBRINUS EXCELENT 24x0.5l plech krt 460 Kč
ga320 GAMBRINUS ležák První chmel 50l keg keg 1 600 Kč
GA340 GAMBRINUS nová 11% sv.50L keg keg 1 690 Kč
ga464 GAMBRINUS Řízný Citron 24x0.5l plech krt 480 Kč
ga474 GAMBRINUS Limetka & Bezinka 24x0.5l plec krt 480 Kč
ga484 GAMBRINUS Štavnatý Grep 24x0.5l plech krt 480 Kč
ga510 SWIST MALINA 50L keg (1000) keg 720 Kč
ga520 SWIST COLA 50L keg keg 750 Kč